แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่โดยล้อมมีทั้งเกื้อกูลและทำลายซึ่งกันและกันเป็นวงจรและวัฎจักร โดยมีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

สิ่งแวดล้อมมี 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. ทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ ป่า ภูเขา ดิน อากาศ สัตว์ป่า และ ทรัพยากร สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 2. ทรัพยากรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมนุษย์ คือ สิ่งปลูกสร้างที่ทำโดยคน เช่น เมือง โบราณสถาน ศิลปกรรม

ทรัพยากรนั้นจะถูกจำแนกไว้เป็น 3 กลุ่มใหญ่

 1. ทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ไม่มีวันหมด อย่างเช่น น้ำ ซึ่งจะเป็น การหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันจบ
 2. ทรัพยากรที่สามารถใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือ เป็นทรัพยากรที่มีสิ่งนำมาทดแทนได้ เช่น ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า หรือ พละกำลังกาย(เมื่อได้พักผ่อนก็จะกลับมามีพลังใหม่)
 3. ทรัพยากรที่นำมาใช้แล้วมีวันหมดไป ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ หรือถ้าหากจะเกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากเป็นศตวรรษ อย่างเช่น น้ำมัน หรือ แร่ธาตุต่างๆ รวมไปถึงก๊าซธรรมชาติ แผ่นดินในบางพื้นที่ เช่น หน้าผา น้ำตก

สิ่งแวดล้อมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เนื่องจากลักษณะพิเศษที่ได้พบ

 1. เกาะหรือแก่งต่างๆ เช่น หมู่เกาะสิมิรัน แก่งกระจาน เป็นต้น
 2. ภูเขา ถ้ำ น้ำตก หรือน้ำพุร้อน เช่น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
 3. ทะเลสาบหรือบึง เช่น บึงฉวาก
 4. หาดทราย หาดหิน หาดโคลน(หาดชายเลน) หรือ ปากแม่น้ำ เช่น หาดทรายแก้ว หาดทรายท้ายเขื่อน หาดหินงามสิชล หรือ หาดชายเลนรูสะมิแล
 5. แหล่งซากดึกดำบรรพ์ เช่น สุสานหอย 75 ล้านปี
 6. ภูมิทัศน์ที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยา เช่น แพะเมืองผี

การอนุรักษ์ถึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ หรือ การกำหนดนโยบายในการบริหารเพื่อรับมือกับการสูญสิ้นของทรัพยากรต่างๆ

สาเหตุที่ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ประกอบด้วยหลัก 4 ประการ

 1. เพื่อการดำรงอยู่ซึ่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีพของมนุษย์ ในการนำมาใช้ประโยชน์ อย่างเช่น การประกอบอาชีพ หรือ การใช้เพื่อคงอยู่ของชีวิต ได้แก่ การทำน้ำให้สะอาดเพื่อนำมาใช้อุปโภคและบริโภค การปลูกพืชเพื่อหมุนเวียนแร่ธาตุให้กับดิน และ นำผลผลิตจากพืชมาใช้อุปโภคและบริโภค
 2. เพื่อใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในการดำรงชีวิต และ นำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบงานอุตสาหกรรม อันได้แก่ จุลินทรีย์ต่างๆ
 3. เพื่อให้ระบบนิเวศยังคงสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถนำมาใช้ในการทำประโยชน์เพื่อใช้ในการดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อสงวนมรดกต่างๆเอาไว้อย่างรู้คุณค่า และ ส่งมอบต่อคนรุ่นหลัง