ปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่กับการเปิดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Environmental conservation camp

เราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ หากร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคนละไม้คนละมือ ผืนป่าของเราก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลงมือทำได้หรือยัง บางคนอายหรือไม่กล้าที่จะทำคนเดียว นั่นจึงเป็นสิ่งที่ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงถือกำเนิดขึ้นมา ด้วยโครงการ “PTTEP Teenergy” ที่มีขึ้นมามีแนวคิดที่จะร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ ให้รักและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยครั้งนี้ก็ถือว่าจัดมาแล้วเป็นครั้งที่ 3 โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าสมัครจากทั้งหมด 950 เหลือเพียง 100 คนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ และไปร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โดยกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม PTTEP Teenergy ครั้งที่ 3 จะพานักเรียนไปเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติกับคุณศศิน เฉลิมลาภ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ และนายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมอรักษาสัตว์ป่าคนแรกของประเทศไทย ระหว่างการเดินทางจะมีการทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่นการเกาะติดชีวิตสัตว์ป่า หรือ นก เช่น “นักเงือก” กิจกรรมเฝ้าเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในตอนกลางคืน และมีส่วนร่วมในการทำโป่งเทียม

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทาง ปตท. ได้สนับสนุนให้มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลายรูปแบบ เพื่อตามรอย “โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพราะหากไร้ซึ่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนก็จะอยู่กันอย่างลำบาก จะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น อากาศบริสุทธิ์ก็จะหายไป ทำให้การปลูกจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญแก่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้จากในค่ายไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างไร

ในสมัยก่อนคนเรายังไม่ตระหนักดีว่าเราทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากแค่ไหน จึงไม่เห็นความสำคัญที่ว่าทำไมเราถึงต้องออกมาปลูกจิตสำนึกกัน เพราะการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์กว่าที่หลายคนคิด ลองมาประสิ่งที่คนรุ่นใหม่จะได้หลังจากที่ผ่านการเข้าค่ายไปเรียบร้อยแล้ว

1.ช่วยให้เด็กรู้สึกเป็นสิ่งหนึ่งของธรรมชาติ มีความรักและรู้สึกผูกพันกับสิ่งแวดล้อม

2.กระตุ้นให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น และในอนาคตอาจเป็นบุคคลที่ช่วยเผยแพร่แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

3.รู้จักทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่มีจิตสำนึกที่ดีงาม

4.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ต้นไม้ ธรรมชาติ เพื่อนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ในอนาคต

5.นักเรียนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม

admin Author