โครงการค่ายอบรมความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล

เวลาที่นึกถึงเรื่องทะเลคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงเรื่องของการท่องเที่ยว การได้มีโอกาสชมสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลต่างๆ เป็นความสวยงามที่ไม่ได้จะหากันได้บ่อยๆ สำหรับสิ่งเหล่านี้ แต่อันที่จริงแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องทะเลยังคงมีอีกหลายๆ เรื่องที่ควรต้องทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มีมากกว่าแค่ความสวยงามและความสนุกสนานที่ได้ไปสัมผัสท้องทะเลเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้โครงการค่ายอบรมความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงเป็นโครงการที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้เข้าใจและรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าทะเลมากขึ้นอีกด้วย

โครงการค่ายอบรมความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล โครงการดีๆ สำหรับท้องทะเล

โครงการค่ายอบรมความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยในปี 2560 นี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 37 แล้วที่ได้มีการจัดโครงการดีๆ โครงการนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี นั่นแสดงให้เห็นว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางทะเลยังคงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอยู่เสมอมาไม่มีเปลี่ยนแปลง ในปีนี้มีการจัดโครงการค่ายอบรมความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม โดยใช้ชื่อว่า Save Our Sea Keep Our Lives สำหรับค่ายอบรมความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือที่รู้จักและเรียกกันติดปากว่า Marine Camp ได้เริ่มต้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกมาตั้งแต่ปี 2523 โดยชมรมพิทักษ์ทะเล เป็นการดำเนินงานโดยนิสิตนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ และความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับเรื่องของท้องทะเลให้กับผู้ที่สนใจได้รับรู้ มุ่งเน้นในด้านการปูพื้นฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ถือว่าเป็นค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ายแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นค่ายต้นฉบับสำหรับการจัดค่ายอนุรักษ์ประเภทอื่นๆ ในเวลาต่อมา จากสิ่งเหล่านี้ทำให้มองเห็นได้ว่าการที่โครงการดีๆ สามารถยืนหยัดมาได้กว่า 30 ปีย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดา กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการค่ายอบรมความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลคือเหล่าบรรดาน้องๆ นักเรียนช่วงมัธยมปลายคือตั้งแต่ ม.4-ม.6 วัตถุประสงค์หลักๆ ก็ต้องการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านสภาพแวดล้อมทางทะเลพร้อมกันนี้ยังต้องการให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันของท้องทะเลไทยด้วย

เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ท้องทะเลสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมันคงจะดีมากๆ ถ้าหากว่าเราสามารถร่วมกันอนุรักษ์ความสวยงามเหล่านี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปอีกนานแสนนาน โครงการค่ายอบรมความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจ และทำให้เด็กๆ เหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้และบอกต่อความรู้ดีๆ ได้ต่อไปในอนาคต

admin Author