โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เยาวชนถือเป็นพลังของชาติอันแสนยิ่งใหญ่ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำสิ่งต่างๆ เพื่อประเทศชาติต่อไปในอนาคตข้างหน้า เราจึงเห็นได้ว่าเวลาเกิดกิจกรรมดีๆ อะไรขึ้นมาก็มักต้องการให้เยาวชนเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงไม่น่าแปลกใจที่เวลามีกิจกรรมหรืองานอะไรก็ตามเรามักจะเห็นเยาวชนมีส่วนร่วมกับงานเหล่านี้อยู่เสมอ เช่นเดียวกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน การมีเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญคือเรื่องดีที่จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากสิ่งเหล่านี้เองทำให้มีการจัดตั้งโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อต้องการให้เยาวชนเป็นแรงผลักดันสำคัญในการคืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการดีๆ เพื่อธรรมชาติของไทย

สำหรับโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ต้องย้อนกลับไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เกิดการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2549 สำหรับเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนพร้อมกับการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มีการจัดทำโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ ผู้นำ เยาวชนระดับนักเรียนขึ้นมา สำหรับการเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสำคัญคือต้องการให้อุทยานแห่งชาติฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเหล่านี้ใช้อุทยานแห่งชาติเป็นห้องเรียนธรรมชาติเกี่ยวกับการให้ความรู้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ บริเวณรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติให้เกิดความยั่งยืน เป็นการสรรสร้างหาแนวร่วมและเครือข่ายสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจะได้เห็นว่านักเรียนเหล่านี้คือเยาวชนคนสำคัญในการช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับธรรมชาติของประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เหล่านี้ทำให้เราได้เห็นว่าการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญ ต้องเริ่มต้นจากการให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ในอนาคตพวกเขาจะได้รู้ว่าป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีความสำคัญต่อพวกเขามากขนาดไหน

จริงๆ แล้วการมีโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ต้องการมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้เรียนรู้และเข้าใจอย่างเดียว การที่เยาวชนเหล่านี้นำเอาสิ่งดีๆ ไปบอกต่อกับคนอื่นๆ รอบตัวก็จะยิ่งช่วยให้เป็นการเพิ่มระดับความเข้าใจของคนทั่วไปให้กระจายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เป็นเรื่องดีที่จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เพื่อให้คงอยู่กับประเทศไทยอีกนานแสนนาน

admin Author