โครงการ Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ

เด็กๆ คืออนาคตที่ดีของชาติเพราะฉะนั้นการที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และซึมซับความเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่จะทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่านี่คือสิ่งสำคัญสำหรับการได้รู้จักและทำความเข้าใจด้านความเป็นไปของธรรมชาติเหล่านี้ การมีโครงการดีๆ ให้กับเด็กๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาได้รู้จักกับธรรมชาติให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดเป็นโครงการดีๆ ขึ้นมาเพื่อต้องการปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจและเรียนรู้ความเป็นไปของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบ โครงการ Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ จึงเกิดขึ้นมาเป็นโครงการที่จะช่วยทำให้เด็กๆ เหล่านี้เกิดความรักความเข้าใจในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

โครงการ Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ โครงการดีๆ สำหรับการสร้างจิตสำนึกการรักธรรมชาติ

โครงการ Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเมื่อช่วงปิดเทอมเดือนเมษายนที่ผ่านมา สำหรับอายุของเด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 4-7 ปี และ 8 ปึขึ้นไป จัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนเอกวิทยาและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นโครงการที่เด็กๆ ทั้งหลายจะได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ มีการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการทุกคนมีความเข้าใจในธรรมชาติพร้อมกับสามารถนำไปต่อยอดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติได้แบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมที่ทางโครงการได้มีการจัดเอาไว้ให้อย่างสนุกสนานผ่านกระบวนการ Play & Learn มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการให้เด็กๆ ทุกคนมีความเข้าใจต่อธรรมชาติพร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะด้านความคิดและการใช้ชีวิตเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การที่เด็กๆ จะได้นำเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆ ด้วยวัยของเด็กๆ เวลาสอนเรื่องราวต่างๆ ไปแล้วจะรู้สึกจดจำจนทำเป็นนิสัย เมื่อเติบโตขึ้นไปสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าทำเป็นเรื่องปกติในการต้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่กับประเทศไทยและโลกใบนี้ต่อไป อย่าลืมว่าคนเราต้องอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากขาดธรรมชาติต่างๆ ไปไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์ป่า แม่น้ำ ลำธาร โลกของเราก็คงจะต้องเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับเด็กๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาตินี้จะได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างเข้าใจมากที่สุด เป็นการฝึกทักษะด้านความเข้าใจที่มีต่อธรรมชาติให้กลายเป็นเรื่องที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงยังช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้ซึมซับความรู้และนำไปเผยแพร่หรือกระทำเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจและมองว่าธรรมชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเอาใจใส่ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่แค่การดูแลอย่างเดียวแต่ต้องร่วมทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้อื่นไปพร้อมๆ กันด้วย

admin Author