ปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่กับการเปิดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ หากร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคนละไม้คนละมือ ผืนป่าของเราก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลงมือทำได้หรือยัง บางคนอายหรือไม่กล้าที่จะทำคนเดียว นั่นจึงเป็นสิ่งที่ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงถือกำเนิดขึ้นมา ด้วยโครงการ “PTTEP Teenergy” ที่มีขึ้นมามีแนวคิดที่จะร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ ให้รักและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยครั้งนี้ก็ถือว่าจัดมาแล้วเป็นครั้งที่ 3 โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าสมัครจากทั้งหมด 950 เหลือเพียง 100 คนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ และไปร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม PTTEP Teenergy ครั้งที่ 3 จะพานักเรียนไปเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติกับคุณศศิน เฉลิมลาภ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ และนายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมอรักษาสัตว์ป่าคนแรกของประเทศไทย ระหว่างการเดินทางจะมีการทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่นการเกาะติดชีวิตสัตว์ป่า หรือ นก เช่น “นักเงือก” กิจกรรมเฝ้าเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในตอนกลางคืน และมีส่วนร่วมในการทำโป่งเทียม โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทาง ปตท. ได้สนับสนุนให้มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลายรูปแบบ เพื่อตามรอย “โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพราะหากไร้ซึ่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนก็จะอยู่กันอย่างลำบาก จะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น อากาศบริสุทธิ์ก็จะหายไป ทำให้การปลูกจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญแก่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้จากในค่ายไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างไร […]

โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในสถานีเพื่อคืนสู่ธรรมชาติ

ในอดีตในสมัยทียังไม่ได้มีกฎหมายออกมาเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่า สิ่งที่ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดสูญพันธ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากฝีมือของมนุษย์อย่างเราๆ ที่ออกล่าสัตว์เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย จนสัตว์ป่าในประเทศไทยค่อยๆ ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วหรือขนาดว่าสัตว์ป่าบางชนิดทุกวันนี้เราไม่สามารถพบเห็นได้ในประเทศไทยแล้ว เช่น สมัน หรือสัตว์ป่าบางชนิดก็เหลือน้อยลงทุกที แม้ว่าปัจจุบันจะมีเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสัตว์ป่าออกมาแต่ก็ยังมีผู้คนในหลายพื้นที่แอบลักลอบออกล่าสัตว์ป่าแล้วอ้างว่าใช้เพื่อการดำรงชีพอยู่ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ต้องมีการเกิดเป็นโครงการเพาะพันเลี้ยงสัตว์ป่าในสถานที่เพื่อคืนสู่ธรรมชาติขึ้น โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในสถานีเพื่อคืนสู่ธรรมชาติ โครงการดีๆ เพื่อสัตว์ป่า โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในสถานีเพื่อคืนสู่ธรรมชาติเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการนำสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์เต็มทีมาเพาะเลี้ยงเอาไว้ในพื้นที่บริเวณที่เป็นสถานที่ที่เป็นโครงการเพาะเลี้ยง จากนั้นเพื่อจำนวนสัตว์ป่าเหล่านี้สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นมาได้แล้วก็จะมีการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ผืนป่าเพื่อให้ไปอยู่กับธรรมชาติต่อไป โดยในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการจัดสถานีสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเหล่านี้กระจายกันอยู่ทั่วประเทศไทยขึ้นอยู่กับว่าบริเวณพื้นที่ใดมีสัตว์ป่าชนิดไหนที่ใกล้สูญพันธ์ก็จะมีการนำมาเพาะเลี้ยง ในแต่ละครั้งที่มีการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติจะมีจำนวนหลายร้อยตัวเป็นการบ่งบอกว่าสัตว์ป่าเหล่านี้ยังคงมีคุณค่าและจำเป็นต้องอนุรักษ์เอาไว้อย่าให้ใครมาทำให้พวกมันต้องล้มหายตายจากหมดสิ้นในแผ่นดินไทยของเรา สัตว์ป่าที่มักถูกนำมาเพาะเลี้ยงในสถานีคือสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์ อาทิ กวางป่า, เนื้อทราย, ละอง, ละมั่ง, เก้ง เป็นต้น ต้องยอมรับว่าสัตว์เหล่านี้คือสัตว์ที่หาดูได้ยากเต็มทีตามธรรมชาติของประเทศไทยนั่นจึงทำให้ต้องมีการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงให้เพิ่มจำนวนขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ป่าเหล่านี้ก็คือคนเราที่ต้องเข้าใจว่าปัจจุบันธรรมชาติคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุด ไม่อย่างนั้นเมื่อธรรมชาติขาดหายไปสิ่งที่จะแย่ตามมาก็คือการใช้ชีวิตของคนเรานั่นเอง สัตว์ป่าก็ถือเป็นวัฏจักรอย่างหนึ่งในการอาศัยอยู่ของป่าไม้ หากขาดสัตว์ป่าไปป่าไม้ก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบ กรหยุดล่าสัตว์ป่าจากกลุ่มคนที่ยังทำอยู่จึงเป็นเรื่องที่ต้องควรทำไม่อย่างนั้นในอนาคตนอกจากจะไม่เหลือสัตว์ป่าให้ดูแล้วยังอาจเกิดวิกฤติที่คาดไม่ถึงได้

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เยาวชนถือเป็นพลังของชาติอันแสนยิ่งใหญ่ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำสิ่งต่างๆ เพื่อประเทศชาติต่อไปในอนาคตข้างหน้า เราจึงเห็นได้ว่าเวลาเกิดกิจกรรมดีๆ อะไรขึ้นมาก็มักต้องการให้เยาวชนเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงไม่น่าแปลกใจที่เวลามีกิจกรรมหรืองานอะไรก็ตามเรามักจะเห็นเยาวชนมีส่วนร่วมกับงานเหล่านี้อยู่เสมอ เช่นเดียวกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน การมีเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญคือเรื่องดีที่จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากสิ่งเหล่านี้เองทำให้มีการจัดตั้งโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อต้องการให้เยาวชนเป็นแรงผลักดันสำคัญในการคืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการดีๆ เพื่อธรรมชาติของไทย สำหรับโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ต้องย้อนกลับไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เกิดการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2549 สำหรับเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนพร้อมกับการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มีการจัดทำโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ ผู้นำ เยาวชนระดับนักเรียนขึ้นมา สำหรับการเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสำคัญคือต้องการให้อุทยานแห่งชาติฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเหล่านี้ใช้อุทยานแห่งชาติเป็นห้องเรียนธรรมชาติเกี่ยวกับการให้ความรู้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ บริเวณรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติให้เกิดความยั่งยืน เป็นการสรรสร้างหาแนวร่วมและเครือข่ายสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจะได้เห็นว่านักเรียนเหล่านี้คือเยาวชนคนสำคัญในการช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับธรรมชาติของประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เหล่านี้ทำให้เราได้เห็นว่าการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญ ต้องเริ่มต้นจากการให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ในอนาคตพวกเขาจะได้รู้ว่าป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีความสำคัญต่อพวกเขามากขนาดไหน จริงๆ แล้วการมีโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ต้องการมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้เรียนรู้และเข้าใจอย่างเดียว การที่เยาวชนเหล่านี้นำเอาสิ่งดีๆ ไปบอกต่อกับคนอื่นๆ รอบตัวก็จะยิ่งช่วยให้เป็นการเพิ่มระดับความเข้าใจของคนทั่วไปให้กระจายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เป็นเรื่องดีที่จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เพื่อให้คงอยู่กับประเทศไทยอีกนานแสนนาน

โครงการ PTTEP Teenergy

วัยรุ่นหรือเยาวชนคือพลังสำคัญในการสร้างชาติเรื่องต่างๆ เราจึงมักจะเห็นว่าเวลามีกิจกรรมสำคัญอะไรก็แล้วแต่วัยรุ่นหรือเยาวชนเหล่านี้มักจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำให้โครงการเหล่านี้สำเร็จไปได้ด้วยดี อีกหนึ่งในโครงการดีๆ ที่ถูกจัดขึ้นมาโดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ก็ได้มีการเชิญชวนเยาวชนทุกคนให้มาร่วมกันเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ภาค สำหรับการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เป็นนักอนุรักษ์เยาวชน โครงการดังกล่าวมีชื่อว่า โครงการ PTTEP Teenergy เป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างถูกหลัก ที่สำคัญโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นอีกด้วย โครงการ PTTEP Teenergy โครงการดีๆ สำหรับเยาวชนทุกคน โครงการ PTTEP Teenergy ในปี 2560 ถูกจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดที่ว่า ก้าวเพื่ออนุรักษ์ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการบ่มเพาะการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนทุกๆ คนผ่านกิจกรรมอันน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิเวศและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการถ่ายทอดความรู้จากเครือข่ายอนุรักษ์ที่ได้มีการลงพื้นที่ทำงานจริงตามแต่ละภูมิภาค มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โครงการนี้จะมีการเรียนรู้และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนเพื่อสังคมของ ปตท,สผ, มีกิจกรรมเวิร์กช็อปเป็นการจุดประกายโครงการเพื่อสังคมเพื่อเยาวชนจะได้มีการนำสิ่งที่เรียนรู้จากค่ายมาทำการสังเคราะห์ความคิดและสร้างขึ้นมาเป็นคางงาน ปตท.สผ. ได้มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีการนำเสนอโครงงานด้านการอนุรักษ์พร้อมมีการรับทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสามรถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีการทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นของตนเองกันต่อไป โครงการ PTTEP Teenergy นี้มีการเปิดรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จาก 4 […]

โครงการ Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ

เด็กๆ คืออนาคตที่ดีของชาติเพราะฉะนั้นการที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และซึมซับความเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่จะทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่านี่คือสิ่งสำคัญสำหรับการได้รู้จักและทำความเข้าใจด้านความเป็นไปของธรรมชาติเหล่านี้ การมีโครงการดีๆ ให้กับเด็กๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาได้รู้จักกับธรรมชาติให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดเป็นโครงการดีๆ ขึ้นมาเพื่อต้องการปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจและเรียนรู้ความเป็นไปของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบ โครงการ Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ จึงเกิดขึ้นมาเป็นโครงการที่จะช่วยทำให้เด็กๆ เหล่านี้เกิดความรักความเข้าใจในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โครงการ Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ โครงการดีๆ สำหรับการสร้างจิตสำนึกการรักธรรมชาติ โครงการ Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเมื่อช่วงปิดเทอมเดือนเมษายนที่ผ่านมา สำหรับอายุของเด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 4-7 ปี และ 8 ปึขึ้นไป จัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนเอกวิทยาและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นโครงการที่เด็กๆ ทั้งหลายจะได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ มีการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการทุกคนมีความเข้าใจในธรรมชาติพร้อมกับสามารถนำไปต่อยอดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติได้แบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมที่ทางโครงการได้มีการจัดเอาไว้ให้อย่างสนุกสนานผ่านกระบวนการ Play & Learn มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการให้เด็กๆ ทุกคนมีความเข้าใจต่อธรรมชาติพร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะด้านความคิดและการใช้ชีวิตเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การที่เด็กๆ จะได้นำเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆ ด้วยวัยของเด็กๆ เวลาสอนเรื่องราวต่างๆ ไปแล้วจะรู้สึกจดจำจนทำเป็นนิสัย เมื่อเติบโตขึ้นไปสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าทำเป็นเรื่องปกติในการต้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่กับประเทศไทยและโลกใบนี้ต่อไป อย่าลืมว่าคนเราต้องอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากขาดธรรมชาติต่างๆ ไปไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์ป่า […]

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ช่วยกันปลูกป่าช่วยชาติ

ป่าไม้ถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดอันดับต้นๆ ของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์อย่างมากทั้งจากพืชพันธุ์ต่างๆ และป่าเขา ต้นไม้ ลำธาร เรียกว่าหลายๆ ประเทศต่างก็อิจฉาคนไทยอย่างมากที่มีทรัพยากรในด้านต่างๆ ครบครันขนาดนี้ แต่ด้วยความครบครันที่ว่านี้เองมันก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมที่ทำให้คนไทยซึ่งไม่ได้ใส่ใจกับความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เลือกที่จะใช้ประโยชน์จากป่าไม้แบบผิดๆ โดยที่ไม่สนว่าใครจะได้รับผลกระทบบ้าง การตัดไม้ทำลายป่าได้เริ่มขึ้น การล่าสัตว์ป่าได้เกิดขึ้น รวมไปถึงการแผ้วถางป่าเพื่อใช้ในการทำประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำลายป่าไม้ในประเทศไทยให้หายไปได้ภายในชั่วพริบตาจริงๆ จึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้เรามักจะเห็นว่าประเทศไทยเวลามีฝนตกหนักก็มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากว่าไม่มีต้นไม้ที่คอยชะลอและกักเก็บมวลน้ำที่ไหลลงมาสู่ผืนดิน ยังไม่รวมไปถึงสภาวะต่างๆ ที่อาจจะมองไม่เห็น อาทิ ภาวะเรือนกระจกที่โลกนั้นร้อนขึ้นทุกวันจากการที่ไม่มีต้นไม้ค่อยผลิตออกซิเจน และปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่สร้างผลกระทบให้กับมนุษย์ผู้ที่อยู่อาศัยบนโลกใบนี้ หากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่กำลังคิดว่ายังต้องการที่จะอยู่บนโลกด้วยอากาศบริสุทธิ์ต่อไปมันจึงถือเวลาแล้วที่เราทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้ป่าไม้ของไทยกลับมาเป็นป่าที่มีความเขียวขจีเหมือนเดิม การเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือว่าการลองเข้าร่วมโครงการอย่าง ช่วยกันปลูกป่าช่วยชาติ ดู เพียงแค่ต้นกล้าเล็กๆ คนละต้นในอนาคตมันจะกลายเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่คอยบดบังร่มเงาให้กับผู้ที่ต้องการ คอยป้องกันน้ำป่าที่ไหลลงมาเพื่อเตรียมทำร้ายคนด้านล่าง เพราะถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่ หรือบางทีอาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็เป็นฯได้เช่นเดียวกัน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำสำหรับทุกๆ คน และอะไรที่สามารถช่วยให้ธรรมชาติกลับมามีความงดงามและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมดังเดิมอีกก็ควรจะทำ   ลองนึกภาพไปให้ไกลมากๆ หากวันใดวันหนึ่งประเทศไทยหมดซึ่งป่าไม้ขึ้นมา เมื่อนั้นเราๆ ท่านๆ เองก็คงจะยืนอยู่ต่อไปไม่ได้อย่างแน่นอน การร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยถือว่าเป็นการสร้างอายุให้กับประเทศไทย ให้กับโลก และให้กับตัวเราเองที่จะได้อยู่สูดอากาศบริสุทธิ์กันต่อไปในอนาคต